A víziturizmus fejlesztése kezdődött

A Szigetköz él és élni akar - közel 300 milliós projekt indult a térség aktív víziturizmusának komplex fejlesztésére

A víziturizmus fejlesztése kezdődött

Projektindító szakmai találkozót tartottak október 26-án, Dunaszegen. A helyi önkormányzat, mint konzorciumvezető - nyolc konzorciumi partnerével együtt - ugyanis közel 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben, kapcsolódó járásmódokkal” című TOP-os projekt megvalósítására. A szakmai találkozón a projektben résztvevő konzorciumi szervezetek vezetői, képviselői ültek egy asztalhoz, de megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, Doma Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója és Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális fejlesztésekért felelős alelnöke is. A résztvevők áttekintették a projekt részleteit, annak az érintett településekre és az egész Szigetközre gyakorolt hatásait és szót ejtettek aktuális feladatokról is. Elhangzott, hogy a szigetközi víziturizmus komplex fejlesztése a kajak-kenu sport népszerűsítését, a Szigetköz történelmi, kulturális és természeti szépségeinek megismerését, a Szigetköz aktív turisztikai márkanév („brand”) létrehozását, a különböző járásmódok (kerékpár, túrakenu, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat fejlesztését célozza. Ezzel hozzájárul a régióban eltöltött vendégéjszakák számának növeléséhez, valamint a térség jövedelem-termelő képességének javításához, a fejlesztés által érintett terület felzárkóztatásához.

Babos Attila, Dunaszeg polgármestere köszöntőjében a 25 évvel ezelőtti eseményekre, a Duna elterelésére és annak a térség szempontjából rendkívül szomorú következményeire emlékeztetett. Majd arról beszélt, hogy a negyedszázaddal későbbi összefogás, kormányzati akarat, az országgyűlési képviselő támogatása és a hozzáértő szakmai háttér egy közös sikerhez, közel 300 millió forintos nyertes projekthez vezetett. A településvezető az „Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben, kapcsolódó járásmódokkal” című projektet zászlóshajónak nevezte, melyhez más fejlesztések is jól tudnak majd kapcsolódni, itt a kerékpárutak fejlesztését említette példaként. Babos Attila úgy látja, hogy a projekt sikeres megvalósítását követően nem csak a Szigetközbe látogató turisták száma növekedhet meg jelentősen, hanem a helyi vállalkozások számára is kedvező hozadéka lesz a fejlesztésnek.

Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a megyei önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a szigetközi települések összefogásával, közös munkával egy turisztikai attrakció valósulhat meg a Szigetközben, melyhez a megyei önkormányzat nagy örömmel és szívesen csatlakozott már a pályázat elkészítésének időszakában is. Az elnök elmondta, hogy ő maga a Szigetköz elkötelezett támogatója, ezért különösen örül, hogy kormányzati és országgyűlési képviselői támogatással és a helyi erők összefogásával, mintegy 300 millió forint értékű turisztikai fejlesztés jöhet létre a térségben. A politikus szólt arról is, hogy 2017. májustól szeptemberig a megyébe közel
18 milliárd forintnyi támogatás került a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, melynek segítségével Győr-Moson-Sopron minimum 92 településén 170 projekt valósulhat meg. A fejlesztési célok közül – a szakmai találkozó okán - a turizmusfejlesztést célzó projekteket emelte ki, melyek segítségével mintegy 1,7 milliárd forint fordítható fejlesztésre. Hozzátette: a turizmus fejlesztése nem csak TOP-forrásból történik majd, hiszen más pályázati konstrukció keretében, kormányzati támogatással több turisztikai területet érintő fejlesztés is zöld utat kapott. Németh Zoltán említést tett arról is, hogy a szlovák-magyar határon átnyúló pályázati forrásból is jó eséllyel lehet majd a térséget érintő víziturisztikai fejlesztést megvalósítani, így a projektek erősíthetik is egymást.

A térség országgyűlési képviselője, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, dr. Nagy István a fejlesztésnek a Szigetközre, a térség turizmusára és az itt élőkre való hatásáról szólt. A politikus is visszaemlékezett a Duna elterelésének 25 évvel ezelőtti eseményére, véleménye szerint jelen projekt egy méltó válasz arra, hogy a térség él és élni akar, ezért eddig is sokat tett, ezzel a fejlesztéssel pedig a térség értékei még jobban előtérbe kerülhetnek, így a hírek nem a katasztrófáról, hanem az infrastruktúra-fejlesztésről, az eszközfejlesztésről, valamint a szolgáltatások színvonalának javításáról fog szólni. Az államtitkár úgy vélte, hogy a térség olyan adottságokkal rendelkezik, melyekben rejlő lehetőségeket sok tekintetben ki lehet, és ki kell aknázni. A projekt eredményeként a megye és a Szigetköz turizmusa a térségben új fejlődési szakaszba léphet. Nagy István szerint e fejlesztés a XXI. századhoz méltó célokat tűzött ki és ehhez a megfelelő marketing-eszközök is társulnak. A térség e fejlesztés által még láthatóbbá és élvezhetőbbé válik.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális fejlesztésekért felelős alelnöke, Kadler Gusztáv a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013-ban kidolgozott országos fejlesztési koncepciójáról és e projektnek az abba való illeszkedéséről szólt, kiemelve, hogy jelen fejlesztés – komplexitásánál fogva - nem csupán a víziturizmus fejlesztését célozza, hanem a turizmus számos más területét, illetve ezek összekapcsolódását is eredményezi. A szövetség már a pályázat benyújtásának szakaszában szívesen biztosított szakmai hátteret és a szakmai segítségre és közreműködésre a megvalósítás szakaszában is partnerek lesznek. Doma Gergő, az MKKSZ alelnöke úgy látja, hogy ez a komplex fejlesztés nem csak a külföldről érkező turisták számának növekedését eredményezi majd, hanem jó lehetőség lesz arra is, hogy a hazai, víziturizmust kedvelő egyének, csoportok, családok is nagyobb számban érkezzenek a térségbe.

Erre reális esély van, hiszen a projekt megvalósítása során 7 helyszínen kiszolgáló létesítmények létesülnek, a teljes Szigetköz területén komplex vízitúra-útvonalak kialakítására kerül sor, ahol lehetőség nyílik a Szigetköz sajátos élővilágának bemutatására, emellett eszközbeszerzésekre és képzésekre is sor kerül. A program oktatási része a teljes térség számára nyitott lehetőség, ahogy a turisztikai útvonalak kijelölése és kitáblázása is az összes szigetközi települést érinti. A fejlesztés szorosan kapcsolódik a GINOP 7.1.2 „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című kiemelt program Felső–Duna szakasz fejlesztéséhez, annak ráhordó hálózataként is működik. A két program a Mosoni–Duna és a Duna találkozásánál, Vének-Gönyűnél kapcsolódik össze. Minderről már Hudi-Kadler Zsuzsanna, települési referens adott tájékoztatást, majd hozzátette: mindezen célok és projektelemek nemcsak jelen projekt sikeres megvalósítását, hanem a Szigetköz, mint brand, mint aktív turisztikai márkanév kialakítását is segítik. A projekt fizikai zárásának dátuma 2019. június 30.

A szakmai találkozó a dunaszegi projekthelyszín bejárásával zárult.